Gebiedsconsult

Wolting Gebiedsconsult zet in op gebiedsontwikkeling als een creatief proces tussen mensen om tot een optimaal projectresultaat te komen.

CV

Na 35 jaar werkzaam te zijn geweest bij een drietal adviesbureau’s heeft Bert Wolting zich in 2010 gevestigd als zelfstandig adviseur gebiedsontwikkeling te Den Haag

Adviesterrein

Het accent ligt op het adviseren van (semi)publieke instellingen hoe de gebiedsontwikkelingsstrategie vorm kan krijgen bij te starten en stagnerende projekten. Het uitgebreide netwerk staat er borg voor dat zo nodig specialisten/ diverse disciplines op de verschillende terreinen effectief kunnen worden ingezet.

Opleidingen

Treedt op als docent/trainer voor verschillende opleidingsinstituten en als expert voor bouworganisaties.
Participeert zeer geregeld in workshops/expertmeetings met als accent de ontwikkelingsstrategie en financiering van projekten.