Adviesterrein

Adviesterrein vanaf 2010

Na 25 jaar Akro Consult is Bert Wolting  onder de naam ‘Wolting Gebiedsmanagement & Advies’ als onafhankelijk consultant verdergegaan. Hij heeft zich vooral gericht op complexe gebiedsontwikkelingsopdrachten als

adviseur / intermediair of kwartiermaker. Dit vooral bij overheden als gemeenten, provincies als semi-publieke instituties.

Het boek ‘PPS en gebiedsontwikkeling’, derde druk 2012, hiernaast afgebeeld,  gaat over de wijze waarop ruimtelijke veranderingen in Nederland, zoals de (her)ontwikkeling van (stads)centra, infrastructuur, bedrijventerreinen, woonwijken, kantoorlocaties, recreatie en (nieuwe) natuur/water in het stedelijk als in het landelijk gebied tot realisatie kan komen. Dit is een weerslag van 35 jaar advieservaring. Opvallend bij dergelijke projecten is de veelheid en verscheidenheid van publieke en private partijen die erbij  betrokken zijn. Hoe kunnen marktpartijen bij een gebiedsontwikkeling optimaal hun rol spelen, hoe kan de publiek-publieke en publiek-private samenwerking worden georganiseerd en hoe kunnen al die bestuurders, projectleiders en adviseurs maar ook marktpartijen vervolgens zulke complexe projecten tot een goed einde brengen?

Na 2010 is dit ook het adviesterrein met accent op stagnerende gebiedsontwikkelingsprojecten.