Curriculum Vitae

De ervaring van drs. A. (Bert) Wolting op het gebied van ruimtelijke processen en publiek-private samenwerking kan bogen op een tijdspanne van ruim vijfendertig jaar. Eerst als volkshuisvester bij de Nationale Woningraad (thans Aedes), daarna als motor van de op te starten afdeling Stads- en dorpsvernieuwing bij de Heidemij (thans Arcadis). In 1986 startte hij Akro Consult, gevestigd in Den Haag dat PPS en gebiedsontwikkeling centraal stelt. Gezien zijn achtergrond als bedrijfseconoom/organisatieadviseur lag het accent steeds op de financiële, juridische en organisatorische aspecten van projecten. Het adviseren over publiek-private samenwerkingsconstructies en het opzetten en begeleiden daarvan –procesmanagement– is tot op de dag van vandaag zijn kernactiviteit. Verder houdt hij zich onder meer bezig met kennisontwikkeling en trainingen.