Kennisontwikkeling

Door de langdurige ervaring in  ruimtelijke ordeningsprojekten en specifiek het opzetten van publiek private samenwerkingsconstructies, is Bert Wolting door vele opleidingsinstituten in de bouw en vastgoed een veelgevraagd docent en trainer. Daarnaast eveneens gevraagd als expert in workshops en expertmeetings door zowel bouworganisaties als publieke en private partijen om projecten weer vlot te trekken.

Naast het boek “PPS en Gebiedsontwikkeling” is hij medeauteur van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling, in 2011 uitgebracht door het voormalige ministerie van VROM, de VNG en NEPROM.

De laatste jaren actief geparticipeerd in kennisorganisaties bijvoorbeeld in het innovatieprogramma Nederland Boven Water (NLBW), waar het accent lag op de innovatie van gebiedsontwikkeling in deze stagnerende markt.